Aanmeldprocedure

Hier nog iets meer informatie over de aanmeldprocedure:

 

We beginnen met een kennismakingsgesprek, daarin wordt gekeken of het passend is bij elkaar. Vaak kijken we dan ook of je een indicatie hebt of er nog een aangevraagd moet worden. 


Uitsluitingscriteria zijn: 

-Ernstige psychiatrische problemen of verslavingsproblemen waarbij eerst behandeling nodig is 

-Geen motivatie bij aanvang 

-Vrijheid beperkende maatregelen zijn nodig 

-Er zijn verzorgende/verplegende taken nodig door begeleider 

 

Als er aansluiting is en of het een passende oplossing is, dan word de begeleiding zo snel mogelijk opgestart. Wanneer er nog een indicatie aangevraagd moet worden, duurt het ongeveer zes weken voordat dit rond is. In de tussentijd houden we wel contact. 

 

Bij start begeleiding zijn er wat documenten nodig zoals: 


-Dossier (psychologisch onderzoek en/of zorgplan 

-Kopie beschikking/indicatie 

Je krijgt een informatiepakketje over o.a.: klachten, privacy beleid en geheimhouding, medezeggenschap en cliĆ«nt tevredenheid. 

Daarnaast word er binnen zes weken een start begeleidingsplan gemaakt. 

Wanneer je een WMO indicatie hebt, worden er samen met de gemeente en de doelen opgesteld. In de evaluaties worden deze doelen besproken en vastgelegd. Daarna worden doelen bijgesteld. Wanneer je een CIZ indicatie hebt stellen we zelf de doelen op. 

 

Na de start van de begeleiding zal er, afhankelijk van de indicatie, maar meestal een keer per half jaar geĆ«valueerd worden.  De doelen  worden besproken, er wordt besproken hoe het  gaat, of je tevreden bent over de begeleiding en hoe het hulpverleningstraject het komende half jaar eruit gaat zien.  Er wordt een evaluatieverslag gemaakt en een nieuw begeleidingsplan opgesteld. 

 

Uitstroom 

De redenen voor uitstroom kunnen zijn: het behalen van de persoonlijke doelen, het overgaan naar een vervolginstelling, het zelf geen zorg meer willen ontvangen om welke reden dan ook of niet langer zorgkunnen ontvangen door afloop beschikking.

Er zal een uitstroomgesprek plaatsvinden met eventueel betrokkenen en de persoonlijk begeleider.  Dit gesprek is ook een eindevaluatie.